Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych
INFORMACJA
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez NSZZ Pracowników w TAURON Wydobycie S.A. z siedzibą w Jaworznie Pani/Pana danych osobowych.
Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez NSZZ Pracowników w TAURON Wydobycie S.A.:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NSZZ Pracowników w TAURON Wydobycie S.A.. z siedzibą
w Jaworznie pod adresem 43-600 Jaworzno ul. Grunwaldzka 37, dane kontaktowe: numer telefonu: 32 618 5818, adres email: biuro@zzppkw.pl
2. Funkcjonujący dotąd w NSZZ Pracowników w TAURON Wydobycie S.A. Administrator Bezpieczeństwa Informacji staje się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem email: biuro@zzppkw.pl
3. NSZZ Pracowników w TAURON Wydobycie S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu ubezpieczeń, działalność turystyczno-rekreacyjna, zapomóg, świadczeń statutowych, odznaczeń, świadczeń usług szkoleniowych, badawczych, wydawniczych , publikacyjnych, informacyjnych, konferencyjnych, zapewnienia obsługi technicznej, organizacyjnej
i kancelaryjno-biurowej NSZZ Pracowników w TAURON Wydobycie S.A. oraz podatkowo-finansowych, a także prowadzenia strony internetowej oraz innych działań przewidzianych na podstawie Statutu NSZZ Pracowników w TAURON Wydobycie S.A..
4.W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe są udostępniane firmie świadczącej usługę IT na rzecz NSZZ Pracowników w TAURON Wydobycie S.A. na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania,tj.:
a) w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody;
b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych i administracyjnych ciążących na NSZZ Pracowników w TAURON Wydobycie S.A. w związku z prowadzeniem działalności szkoleniowych, badawczych, wydawniczych i publikacyjnych informacyjnych, konferencyjnych, zapewnienia obsługi technicznej, organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej, oraz podatkowo-finansowych a także prowadzenia strony internetowej i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez NSZZ Pracowników w TAURON Wydobycie S.A. lub
c) skorzystania przez Panią/Pana z przysługujących mu praw wymienionych w pkt 6.
6. W związku z przetwarzaniem przez NSZZ Pracowników w TAURON Wydobycie S.A. Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/ Panu:
1) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
2) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
3) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 Rozporządzenia;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
6) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
7. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) b) c) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez NSZZ Pracowników w TAURON Wydobycie S.A. Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).
9. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie będzie niemożność przesyłania korespondencji, brak możliwości korzystania z świadczenia usług wynikających z bieżącej działalności statutowej NSZZ Pracowników w TAURON Wydobycie S.A.