SIP

Społeczna Inspekcja Pracy odgrywa niebagatelną role w naszym    zakładzie, świadczy o tym uznanie w oczach osób odpowiedzialnych za BHP, jak również ludzi odpowiedzialnych za TAURON Wydobycie S.A. oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

SIP jest w kompetencji Zakładowych Organizacji Związkowych.

Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność społecznej inspekcji pracy jest ustawa o społecznej inspekcji pracy. Uregulowania dotyczące działalności SIP znajdują się także w przepisach Kodeksu Pracy.

SIP mają prawo kontrolować stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych ze względu na przepisy BHP. Mogą również kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy, postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy. Powinien brać czynny udział w analizowaniu i zapobieganiu przyczyn powstawania wypadków. Utrudnianie SIP dostępu do pomieszczeń i urządzeń, oraz nie udzielanie informacji może być potraktowane jako utrudnianie działalności SIP co jest wykroczeniem w myśl ustawy o SIP.

Wszyscy pracownicy, którzy potrzebują pomocy, widzą ewidentne łamanie przepisów BHP oraz Kodeksu Pracy mogą liczyć na pomoc ze strony ZSIP, do którego można kierować wątpliwości lub zapytania, żadne nie zostaną bez odpowiedzi !

tel. wew. ZSIP 5028 lub tel. 032 6185028
ZSIP ZG Sobieski – ANDRZEJ BUJAKIEWICZ

Z-ca ZSIP – MAREK STACHAŃCZYK

12345463_728983950535066_6819093647850607579_n

12390997_728984123868382_5836641268540580988_n