Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych członka KZP